Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије – прелиминарни оквир

У тексту се – на конкретним примерима – представљају основни концепт и смернице комплексног проучавања (пра)порекла становништва Србије. Истраживања су осмишљена мултидисциплинарно, са нагласком на новим, генетским проучавањима и издвајању Y хаплотипова и хаплогрупа становништва Србије, превасходно српског етноса. Паралелно с тим, спроведено је детаљно етнолошко прикупљање представа о пореклу испитаника / тестираних, што би – заједно са добијањем генетских показатеља – требало да доведе до дубљих увида и померања досадашњих граница научних сазнања када је реч о етногенези становништва Србије. Током прелиминарних истраживања превасходно је обухваћено становништво источних, средишњих и западних делова централне Србије. Непосредни резултати и конкретнији закључци (заједно са проширивањем истраживачког узорка) очекују се у наредном периоду.

Илустрација преузета са Википедије: Uploader’s work on original work by mstroeck, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Издавач:
Гласник Етнографског института САНУ LXI (2), Београд, 2013, стр. 101-111;

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР