На светим водама Лима: Истраживања Доњег Полимља 2014/2015

Рад представља резултате историјско географског рекогнисцирања терена извршених у оквиру пројекта На светим водама Лима током 2014 – 2015. године.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР