Неколико натписа из Подриња

Неколико натписа из Подриња

У раду су публиковани натписи са два локалитета: цркве Св. Ђорђа у
Доњој Сопотници и цркве Св. Богородице у Чајничу. Иако су поједини од њих публиковани у целини или делимично, овог пута приређени су по свим правилима издавања и у целини, са пратећим материјалом. Натписи дају значајне податке за историју овог краја у средњем и новом веку.