Ничеово (не)разумевање нихилизма

Као што је за оног ко смера да разуме феномен нихилизма
неопходно да се макар осврне на Ничеово тумачење тог епохалног феномена, будући да је критичко одређивање према њему готово предуслов за заузимање властитог става, тако је и за разумевање Ничеове филозофије од изузетне важности да се уочи изузетан значај који ово тумачење има у оквиру његовог мишљења. Наиме, независно од тога која се од Ничеових мисли тумачи као централна, да ли се примат приписује самом учењу о нихилизму или оном о смрти Бога, вољи за моћ, вечном враћању истог или натчовеку, нема никакве сумње да су све те потенцијално средишње мисли нераскидиво повезане са Ничеовим разумевањем нихилизма.

Аутор текста: Проф. др Зоран Кинђић

person standing under a rock formation on a starry night

Photo by Pixabay on Pexels.com

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР