Нова мултидисциплинарна истраживања источне Србије, околних области и српског етничког простора

Књига XXI
ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИ ЗБОРНИК
за проучавање културе источне Србије и суседних области

Зборник је покренут 1995. године на иницијативу проф. др Сретена Петровића и Етно-културолошке радионице Сврљиг

Издавач: Центар за туризам, културу и спорт, Боре Прице 2, Сврљиг

За издавача: Марко Младеновић

Рецензенти: др Александра Павићевић, др Радомир Поповић, проф. др Марија Ђурић, проф. др Марија Тодоровић, др Александар Булатовић, др Владимир Петровић, др Милица Тапавички-Илић, др Немања Мрђић и др Дејан Радичевић

Класификација: Татјана Филиповић – Радулашки

Припрема и штампа: Галаксија, Ниш

Тираж: 150

Илустрација: Наташа Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР