Обичаји животног циклуса верника српских православних парохија у Калифорнији

На обичаје животног циклуса (крштење, венчање, изоостанак брачности-монаштво, погребни обичаји) Срба у Калифорнији у великој мери је утицао амерички начин живота. Обред крштења одраслих особа обавља се или у цркви у инпровизованим крстионицама, или у базенима који се налазе у склопу приватних кућа и у комплексима апартмана. Венчања у цркви су веома ретка, а половину од укупног броја чине етнички хетерогени бракови. Венчања су углавном суботом, а претходи им „генерална проба” у цркви, на којој учесници увежбавају чин венчања. На погребне обичаје су утицали амерички закони, почевши од „упепшавања” покојника, преко термина за сахрану, па до висине надгробног споменика. Америчко монаштво у склопу СПЦ у Калифорнији доприноси ширењу култа српских светитеља. Американизација верника утиче на, условно речено, „американизацију” обредно-религијске праксе.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР