Оружје међу звездама

Подробно описани и сагледани са разних аспеката, средњовековни надгробни белези из Рашке области у књизи Јелене Ердељан.
Древна гробља и њихови белези необичних облика и ликовних украса привлачили су пажњу и путописаца из прошлог века. Археолози су доста допринели да се проуче ова станишта људске душе подигнута на размеђу два света.
Међутим, тако исцрпно побројане, описане и сагледане споменике – у историјском, етнолошком, уметничком и археолошком смислу – нисмо имали пре појаве књиге „Средњовековни надгробни споменици у области Раса“ коју је написала и представила у Библиотеци града Београда Јелена Ердељан, историчар уметности и асистент Филозофског факултета у Београду.

Фотографија преузета са стране 3 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР