Осветљавање истине документа за политичку и војну историју Чачка 1938-1941

Аутори: Милош Тимотијевић и Горан Давидовић

… По речима професора Андреја Митровића “историјска свест је најпре и највећим делом испуњена нетачним и митом, а тек са уобличеном тежњом да се открије историјска истина, обликује се напор да се наспрам миту стекну тачне представе о историји (…) 

Истина за којом се трага схвата се као апсолутна истина, али се у трагању остварују само одређена открића, стварају знања (…) 

Из тежње ка истини настаје и развија се процес грађења сазнања. Истина се показује само као општи идеал који подстиче на напор, одређује тежњу и осмишљава трагалаштво умом (…) 

Оно је развијено и поуздано познавање многих садржаја историје, али никако не досеже да постане апсолутна истина, мада њој, иначе тежи. Наиме, истина остаје неостижна, само је одређујући идеал. Њу истраживања непрестано освајају, стварањем знања вечито јој се приближавају. Једино је могуће постизати стално већа знања и остварити увек недовршену истину (…)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР