Осећао је душу народа

Италијан о српским ратовима…

Фотографија преузета из ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР