Основе Задружне Србије

Основе Задругарства су: Узајмана Помоћ и Солидарност.
Узајамна Помоћ или Узајамност настаје, не када постоји потреба за њом, јер она увек постоји, него када победи свест о потреби за узајмном помоћи код људи. Она је била присутна на србском селу у ранијим епохама као позајмица у раду на пољу и као бачијање, тј задружно чување стоке у планинским крајевима.
Солидарност је основа поретка народне заједнице, али када одсуствује, настаје растројство друштва. Солидарност значи одрицање од дела материјалних и других добара и лагодности ради помоћи другима, у оквиру локалне или шире заједнице.

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР