О категоријалним изразима ШТА, ШТО и ЗАШТО у језику Петра II Петровића Његоша – Mодалитети ″бића″ и ″небића″ у Његошевом идиолекту

У раду се испитује однос између предметних категоријалних израза ШТА и ШТО, узрочног (не-предметног) ШТО и ЗАШТО, унеколико и генитивног ЧЕСА и ЧЕГА у језику Петра II Петровића Његоша. За разлику од идиолеката (и дијалеката) у којима ШТА категорише све „што јесте“ (/ било је, и биће) и све што се може узети као предмет мишљења и говора (сва ″не-људска″ физичка и сва ментална „бића“, све на шта се може упутити с „ово“, или „оно“), а ШТО – све што то није, Његошево ШТА и ШТО деле предметну сферу мишљења, те носе тумачењу подложне (неграматикализоване) разлике. У раду се трага за тим разликама, што је приступ који подразумева трагање за модалитетима ″бића″ и ″небића″ у језичкој свести, који се као изразито колебљива разлика из најдубљег слоја свести откривају нарочитом анализом контекста у којима учествују посматрани категоријални изрази.

Текст др Јованке Радић.

photo of mountains during daytime

Илустрација: Vito Vidović on Pexels.com

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР