О хумору и базичним техникама хумора Артура Асе Бергера

Овај научни рад се бави проблематиком хумора специфичне социјалне категорије ориђинала везане за старо градско језгро Котора. Ориђинали су сагледани и објашњени као социјална катеогорија урбане заједнице а трагови које су оставили у фолклору града представљају специфичне хумористичке наративе који су предмет овога рада. Тиме су ориђинали и њихове шале, односно фолклорни наративи хумористичног типа, по први пут постали предмет озбиљне анторополошке и фолклористичке обраде. Xумору је, овде, приступљено као социјалном, динамичном феномену који настаје у комуникацијском процесу те је и обрађиван у зависности од контекста у коме је настао. Материјал, који је за потребе рада прикупљен разговором са старијим становницима Котора, обрађен је интересантним методолошко-техничким апаратом – проналажењем базичних техника хумора по Артуру Аси Бергеру. Показала сам да су ориђинали обилно користили технике хумора и тиме изазивали смеховну реакцију околине и остали упамћени као велике шаљивџије и духовити људи свог времена.

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР