Писмо босанске краљице Јелене Грубе кнезу и општини дубровачкој и њихов одговор

Краљица босанска Груба обавештава дубровачког кнеза, властелу и Општину да је протовестијар Жоре Бокшић јавио да јој је Општина изашла у сусрет и да је преузела њене залоге од Наљешка Jуршића. Такође се захваљује власте-ли града Дубровника, што поштује дату заклетву. Саопштивши им да је у ње-но име кнез Ђурађ Радивојевић исплатио дуг Наљешку у млетачким дукати-ма, моли их да јој споменуте залоге пошаљу по њеном слузи Петрену. Општина одговара Груби, да је примила њено писмо по слузи Петрену, у ко-ме тражи да јој по њему пошаљу залоге, преузете од Наљешка Jуршића, које су стајале у комори града Дубровника: 12 сребрних зделица и појас сребрн и позлаћен. Истовремено је обавештавају да су протовестијар и Трипко испла-тили само део договореног новца Наљешку, па је моле да му остатак доплати.
Расцветано пролеће

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР