Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола

Босански краљ Стефан Дабиша подсећа дубровачке власти да је раније (у марту 1392. године) дао овлашћење властелину и трговцу Драгоју Гучетићу и његовој браћи да од трговца Новака Маћедола наплате новац који је Маћедол дуговао краљу за неисплаћен закуп царине у Сребреници, из које је кришом побегао. Дабиша захтева да се у погледу поменутог дуга поступи према његовој жељи, да Дубровчани oмогуће Гучетићима наплату дуга и да се то питање даље не одлаже.

Илустрација преузета од shutterstock_382504249

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР