Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола

Босански краљ Стефан Дабиша овлашћује дубровачког властелина и трговца Драгоја Гучетића и његову браћу да, у његово име, наплате дуг од трговца Новака Маћедола у висини од 95 литара финог сребра, на име неисплаћеног дела закупа царине у Сребреници и Понору. Наведени дуг припада Гучетићима као замена за њима неисплаћена дуговања Дабишиног претходника, краља Твртка I.

Илустрација преузета са стране 73 ауторкиног текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР