Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће

Босански краљ Стефан Дабиша издаје разрешницу рачуна дубровачком властелину и трговцу Драгоју Гучетићу, његовој браћи и дружини на име закупа Каменичке царине за време краља Твртка I, као и Драгоју и браћи му, на име царина у Сребреници и Понору, за време Твртка, као и за време своје владавине.

Илустрација: Рад Наташе Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР