Повеља краља Стефана Томаша Дубровчанима о слободи трговине

Краљ Стефан Томаш даје веру и реч свим дубровачким властеличићима и трговцима, изузимајући куће Павка Стипашиновића и Латиничића, да могу слободно трговати по Босни, плаћајући само праведне царине, без страха да ће претрпети било какву штету или малтретирање.

Илустрација преузета са стране 92 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР