Повеља краљице Јелене Дубровчанима о укидању царина у Маслинама и Сланом

Јелена Груба, босанска краљица и удовица краља Стефана Дабише, укида ца-рине уведене од стране Николића, испред Стона у Маслинама и у Сланом, на захтев Општине дубровачке. Први пут питање спорних царина јавља се за вла-де краља Дабише, августа 1395. године. У циљу њиховог укидања Дубровчани су вршили притисак на Јелену везујући исплату Cтонског и Cветодмитарског дохотка за питање ових царина, све до маја 1397, када их укида. Посредник Ду-бровника том приликом био је угледни Дубровчанин Жоре Бокшић, протове-стијар босанских краљевa.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР