Поетска биографија Николе Тесле – спој аутобиографског и усменог приповедања

Познати и велики научници одувек су били повод многом приповедању. У нашој традицији приче зборе о бројним научницима, али је највише интересовања побудио славни амерички научник српског порекла, Никола Тесла. Он је био необична личност и није био само генијални проналазач, већ и занимљив теоретичар и мислилац. Стога се радо препричавају, парафразирају и домишљају многе његове изјаве о најразличитијим феноменима живота. 

Међутим, Тесла је и сам знатно учествовао у уобличавању сопствене поетске биографије. У прилог томе, сведоче његови дневници, преписка, чланци из штампе, као и, на првоме месту, његова аутобиографија, која је постала основом каснијих учесталих усмених и литерарних интерпретација. У раду се на основу огледних примера, укратко и систематично представља приповедна биографија Николе Тесле, која потврђује да велики научник временом постаје све интригантнија, мистичнија и све подстицајнија личност мито-поетског обликовања.

Фотографија преузета са Википедије (Unknown author / Public domain)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР