Политика сузбијања употребе аориста

Политика сузбијања употребе аориста

илити
Аорист као псовка

Значење аориста (с нагласком на разликах од значења осталих прошлих времена ), стање употребе у ранијем и данашњем србском језику и разлози његове политичке неподобности односно прогона из јавнога живота.

Аутор: А. Невски

Овај текст спада у тематске категорије: