Политика сузбијања употребе аориста

илити
Аорист као псовка

Значење аориста (с нагласком на разликах од значења осталих прошлих времена ), стање употребе у ранијем и данашњем србском језику и разлози његове политичке неподобности односно прогона из јавнога живота.

Аорист је једно од четирју прошлих глаголских времена у нашем језику (за оне који не знају или нијесу сигурни шта је аорист, то су глаголски облици у примјерах из народних пјесама “сви јунаци ником поникоше и у црну земљу погледаше” или “сину муња на часне вериге”). Аорист је у србских народних пјесмах веома заступљено прошло глаголско вријеме, шта више најчешће. Исто тако је мање-више и с цјелокупном нашом књижевношћу. Слободно се може рећи да се србска књижевност не може замислити без аориста, који је од прошлих глаголских времена њен камен темељац.
Аутор: А. Невски

Илустрација преузета из ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР