Прво и последње – прилог етнолошком проучавању пророчанских и есхатолошких представа, са нагласком на подручју источне Србије и суседних области

У тексту се у кратким цртама презентују и оквирно разматрају аспекти феномена постојања особених представа са пророчанским и есхатолошким предзнаком, везаних за српски народ и државу, али са акцентом на територији источне Србије и суседних области, која је као културно специфично подручје често издвојена у представама овог типа. У поменутим садржајима источна Србија неретко представља простор од суштинског националног и глобалног значаја, непосредно повезан са кључним дешавањима како у будућности тако (паралелно с тим) и у првобитној прошлости. 

Тиме се овај простор посматра као сакрални географски центар који обједињује најзначајније, почетне и завршне, догађаје односно историјске токове у глобалном смислу. Овде у сажетим цртама (руководећи се путоказима сопствених теренских истраживања) издвајамо посебно илустративне и карактеристичне примере у покушају да укажемо на идеалтипски оквир и најбитније димензије садржаја који обликују разматрани феномен.

Фотографија: Милош Крсмановић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР