Признаница херцега Петра Балше Косаче и његових посланика о пријему конавоског дохотка од Дубровчана

Посланици херцега Петра Балше Косаче, сина Владислава
Херцеговића, Иван Твртковић из Требиња и Иван Махлић из Сријеме, примају херцегов део Конавоског дохотка за претходне две године у износу од 333 перпере и четири гроша (односно 96 дуката), дана 29. септембра 1509. године.
Документ, унапред снабдевен потписом Петра Балше, саставио је дубровачки нотар Хијероним, будући да посланици нису умели да пишу. Преузимању новца и састављању признанице (експедиторије) присуствовала су и два сведока, чији су својеручни потписи такође забележени на исправи.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР