Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији

Током периода мира, главна улога занатлије сводила се на рад у сопственој професији и извршавање одређених обавеза, а његов значај почивао је на његовој функцији произвођача. Међутим у случају рата, немирног времена или у појединим околностима, занатлија је стицао и додатну- војну функцију, како у оквиру војске владара или господара , тако и у случају одбране свог утврђеног боравишта. У оквиру таквог контекста у раду се разматра неколико питања везаних за улогу занатлије у рату, маршу, током опсаде и одбране града.

Илустрација: Наташа Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР