Прилог проучавању народне медицине на примеру савремене етнографске грађе из Србије и Црне Горе

У раду се разматра присуство веровања из оквира традиционалне народне медицине у савременом контексту, односно манифестне форме и степен очуваности различитих давнашњих етномедицинских идејних образаца код данашњег становништва Србије и Црне Горе. Коришћена је етнографска грађа из области које су до сада врло мало истраживане, пре свега подаци који су током 2005. године забележени на територији Тамнаве, Горњег Полимља (пре свега плавско-гусињска област), Горњег Ибра (околина Рожаја) и Црне Траве. Истраживањима су обухваћене и различите етничке групе, а нагласак је, пре свега, стављен на однос традиционалних система веровања, религијских идеја и савремених трансформација ових образаца.

Илустрација: радови Наташе Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР