Прилог проучавању народне медицине у области Тамнаве

Током теренских истраживања Тамнаве, спроведених последњих година, забележен је велики број појава које улазе у комплекс народног лечења. У основи овог комплекса налази се феномен магијског мишљења, заснован на неколико главних принципа који формирају структуру магијског мишљења. На овом месту првенствено је изнесена етнографска грађа, а рад је заснован на три целине, које обухватају бављење основним одредницама магијске медицине, примерима лечења различитих болести и поремећаја, као и појединцима за које се веровало да имају натприродну моћ и способност лечења.

Илустрација: радови Наташе Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР