Прилог проучавању универзалних образаца у културним феноменима на примеру српске грађе

Истраживање истоветних/хомологних структурних образаца у културним феноменима свакако представља легитимну и изузетно значајну, али још увек недовољно експонирану и фокусирану област етнолошко-антрополошке науке. Овом приликом непосредно указујемо на проблем реалне егзистенције универзално распрострањених структурних образаца, који се јављају у различитим културним (али и природним) феноменима. У том смислу, користимо примере из српске грађе, односно примере из домена митско-бајковног и обредног контекста.

Илустрација преузета са стране 169 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР