Прилог проучавању Јухора и Подјухора – историјско географско рекогностицирање

Током априла 2019. године извршено је рекогносцирање дела јухорског краја, на простору од планине Јухор на истоку до Жупањевачке реке на западу, у оквиру ког је екипа обишла локалитете: Момчилов град у Поточцу, Градиште у Пајковцу, Јеринин град у Секуричу-Беочићу, Манастирине и Селиште у Беочићу, као и две некрополе, једну у селу Браиновац (данас Брајновац) и другу на потесу Дрењак код Секурича.Мада су у обзир узете и делимично истражене локације прикупљени подаци допринели су евалуацији досадашњих сазнања о датој територији. Због свог значаја било би добро убудуће урадити и систематска археолошка ископавања.

Фотографија преузета са стране 15 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР