Прилог проучавању Mатаруга: о могућим илирским коренима

У раду се разматра могућност илирског порекла средњовековних „влаха“ Матаруга, на основу: народног предања, писаних извора, етимологије и археолошких налаза. Износе се и поједина опажања о досадашњим истраживањима. О Матаругама се може много сазнати и поређењем са другим „старим народима“, у првом реду Мацурама, што је и овом приликом коришћено. Последњи сегмент садржи поглед на порекло Матаруга и Мацура кроз призму генетичке генеалогије.  

Рад израдио:  Душан Рашковић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР