Прилог разматрању основних савремених проблема српског југа и српског истока

У раду се разматрају питања из домена конкретног решавања основних „унутрашњих“ проблема српског етноса и одговарајућег етничког простора, на карактеристичним и парадигматским примерима српског југа и српског истока. Нагласак је стављен на савремене проблеме (непосредно повезане са наведеним подручјима) оличене у депопулацији, сиромаштву и општој малодушности. Основни циљ текста је, у складу с тим, да се – полазећи од закључака етнологије-антропологије и других научних дисциплина – укаже на главне узроке, али и на одређене начелне принципе и адекватне одговоре који могу променити слику разматраних области (посматраних као јединствена културно-географска целина).

Фотографија из архиве СНЦ

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР