Прилог реконструкције базичног митолошког кода српске народне религије – митска бића Тамнаве

Тамнава као типична српска област – када је реч о народној религији – представља идеалан полигон за разматрање и предочавање базичних мотива, општих процеса и структурних образаца карактеристичних за српску митологију, као и за сагледавање континуитета одговарајућих прастарих митских идеја.

Илустрација преузета са стране 222 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР