Примена “ERPNext” софтвера у предузећу за производњу пелета

Предмет истраживања рада представља дефинисање  примене ЕРП Система за унапређење производње и кључних елеменатакоји утичу на имплементацију и технологије које подржавају овај процес. Циљ рада је указати на изазове и могућности које пружају ЕРП системи и савремене информационе технологије, који играју врло важну улогу у побољшању конкурентности иуспешности производних предузећа, као и у јачању свеукупне производње. Циљ рада је и приказивање да приликом оснивања малих и средњиг предузећа не морају да се улажу велике количине новца у софтверску подршку, већ да постоји велики број софтвера који обављају функције ЕРП-а. Рад је подељен у шест поглавља, где свако поглавље покрива различите аспекте ЕРП система пословања и његове примене кроз софтвер који се назива “ERPNext”.

Илустрација преузета са стране 40 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР