Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији

У раду се у најсажетијим могућим цртама разматра проблематика одређења основних задатака и приоритета савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији, у непосредној вези са резултатима постигнутим током претходне деценије. У овом смислу, пре свега се наглашавају она питања која су посебно актуелна данас, као и она која су из одређених разлога неправедно запостављена. Специфичан значај придаје се аспектима етнологије који су до сада били извесна врста табуа, у распону од методолошких до идејних аспеката. Такође, представљају се одговарајући предлози у циљу превазилажења најзначајнијих проблема савремене српске етнологије, као и у циљу конкретизације научних теорија и стремљења и њиховог ближег повезивања са савременом српском стварношћу.

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР