Развојни лук истраживања порекла сликара, стила и медаљона „дугине мреже“ манастира Манасије

У раду се прате, колико је то могуће исцрпније, досадашња истраживања порекла стила и сликара Ресаве и резимирају одређени закључци, а потом се упућује на још неке могуће чињенице којима се чини покушај проширивања истраживачког простора у смислу приближавања коначном решењу проблема упућивањем на многобројне медаљоне „дугине мреже“, њихово порекло, развој и значење.

Фотографија преузета са Википедије: Pavle Marjanović, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

На основу свеукупног сагледавања истражености стила и порекла сликара Ресаве и додатних сагледавања учињених у прологу овога рада долазимо до закључка да су сликари Манасије били са разних страна: Цариград, Солун, Приморје, Напуљ и Сицилија, источномедитеранска острва и Србија. Они су били велики мајстори византијске провинијенције, али упознати и са западним токовима.
Остварили су изузетну хармонију широким површинама прекривеним златом и азурно-плавом уз фину усклађеност цртежа и боје. Сликар куполе и подкуполе у Ресави је један од највећих мајстора Византије свога времена, попут Рубљова и Радослава, који је био један од његових сарадника који се, као и остали, уклопио у његов стилски приступ.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР