Резултати нових етнолошких истраживања српског југа

На овом месту, у општем контексту, илуструјемо поједине посебно уочљиве утиске, резултате и закључке новијих непосредних/теренских етнолошко-антрополошких истраживања спроведених током претходних неколико година. Поређењем више различитих области, које припадају различитим културним зонама унутар српског етничког корпуса, остварује се увид у спектар варијантних израза опште културне матрице карактеристичне за српски етнос данас. 

Другим речима, на овај начин остварујемо увид у кључне проблеме и културне тенденције везане за оне области које се, са становишта доминантне перцепције престонице, доживљавају као јужни делови српског етничког простора, односно као српски југ. У том контексту, посебно фокусирамо (међусобно – културно и географски – раздвојене) области 1) Горњег Полимља и околних крајева, 2) подручје општина Црна Трава и Власотинце, као и 3) Косово и Метохију. С друге стране, у семантичком фокусу наше студије налазе се питања идентитета, депопулације и србофобије, као и контекст базичних идејних и митских образаца.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР