Рјечник лингвистичких назива Р. Симеона и српски језик

Двотомни Енциклопедијски рјечник лингвистичких назива објављен је 1969. године у Загребу, две године после објаве Декларације о називу и положају хрватског књижевног језика. У раду се скреће пажња на одреднице које се тичу тада актуелних социолингвистичких питања (хрватски (језик), хрватскосрпски (језик), српски (језик), штокавски, ијекавски и сл.). Запажа се да су тамо изнесени ставови, темељени на селективном изношењу и недовољно објективном презентовању чињеница, увелико могли утицати на формирање глобалне слике о српско-хрватским језичким и етничким односима.

Текст др Јованке Радић.

black and white book browse dictionary

Илустрација: Snapwire on Pexels.com

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР