Савиндан као симбол националног и религијског идентитета Срба у дијаспори

Рад израдила: Гордана Благојевић

У фокусу интересовања овог рада налази се значај прославе празника Светог Саве код Срба у дијаспори. 1 Рад је настао на основу сопствених теренских истраживања, као и кроз увид у постојећу научну литературу и изворе. Личност и дело Светог Саве дубоко су утиснути у свест и предање српског народа. Мигрирајући у друге државе у различитим историјским периодима, Срби су носили са собом и неговали култ свог светитеља заштитника. Тако прослава Савиндана представља један од симбола националног и верског идентитета Срба како у матици, тако и у расејању.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР