Свакодневно и ритуално на тргу у Великој Хочи

Дечански трг окружен је сакралним објектима са којима чини целину јавног простора Велике Хоче. На основу посматрања и разговора са мештанима Велике Хоче изнете су чињенице о свакодневној употреби Дечанског трга и његовој улози у прославама, као и значај који добија у ситуацији изолованости након НАТО агресије. У условима у којима се данас прослављају, празници у Хочи добијају појачану улогу у одржању националног и културног идентитета мештана. У Великој Хочи урбана конфигурација простора чије је средиште простор Дечанског трга утиче на социјални живот мештана, а начини на који се трг користи у многоме су одређени узрастом, полом и образовањем испитаника. Утицај физичког окружења на друштвени живот заједнице и симболички садржај који му заједница приписује предмет су проучавања урбане антропологије.

Фотографија преузета са стране 207 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР