Свет Велике Јучерашњице и Доба Короне

Догађаји светског значаја, који су често катастрофални, или најблаже речено судбоносни по последицама, без обзира на узроке, увек се могу прогласити за међаше одређене епохе. Неки историчари су говорили о дугом 19. веку који је, по њима, почео 1789. године, са Француском револуцијом, а који је окончан 1914. године, са почетком Великог рата. Неки историчари су говорили о кратком 20. веку који је по њима трајао од почетка Великог рата 1914. до пада Совјетског Савеза. Пад совјетског комунизма могао у очима многих бити почетак 21 века.

Илустрација преузета са Wikipedia: #23312 Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР