Слично и супротно

Највећи део народне медицине Срба је првенствено заснован на магијском поимању стварности и у непосредној је вези са митовима и ритуалима, односно са магијским и митским формама мишљења и деловања. Магијско мишљење на којем је базирана народна медицина поседује јасно уочљиву структуру, до које је могуће доспети на објективан и научно утемељен начин. Неки од најзначајнијих аспеката ове базичне структуре биће представљени на примеру етнографске грађе из области Тамнаве.

Илустрација преузета са стране 6 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР