Сломљена копља

Опис Маркове припреме за смрт потпуно одговара описима античких писаца када говоре о келтским обичајима. Срби одавно владају астрономским знањима – сваки стих у нашој народној песми представља један дан у години, каже археолог Драган Јацановић.
Да Илијада, Одисеја, Енеида, грчки митови и римске легенде нису сачувану од заборава, шта би археолози знали о античком свету? Зашто би ствари стајале другачије када је реч о српској епици, запитао се недавно аутор чланка објављеног у Гласнику Српског археолошког друштва.
Драган Јацановић, археолог Народног музеја у Пожаревцу, већ дуже време проучава српску народну епику као могуће извориште археолошке информације. Драгослав Срејовић, Милутин Гарашанин и Јован Ковачевић већ су раније указивали на велики значај ове врсте грађе у разматрању материјалне и духовне културе Словена.

Илустрација  преузета са стране 1 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР