Спомени – надгробници крајпуташи у Братљеву

У раду је пажња посвећена надгробницима, познатим у новије време и као крајпуташи, насталим почетком 20. века. Овом приликом обрађена је група од 14 комада секундарно смештених у Братљево (Ивањица, Србија), којој је придружен и један усамљен примерак из непосредне околине, са локације Окрајак (Бутково) који још увек стоји поред пута.

Фотографија преузета са стране 50 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР