Спомени – надгробници са гробља у Рудинама (Мланча)

У раду је пажња посвећена споменима, насталим почетком 20. века. Овом приликом обрађено је осам ових споменика, који се налазе на гробљу у Рудинама, заселку Мланче. Од осталих на овом гробљу, ове издвајају стил и разлог настанка. У питању су меморије посвећене војницима, који су живот изгубили током балканских и Првог светског рата. Сви осим једног, садрже натписе, карактеристичне за војне спомене.

Фотографија са стране 78 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР