Средњи Систем и Задружна Србија

Средњи систем је општедруштвени православни хришћански поредак добровољне социјалне солидарности и као такав он је могућ у економским системима који признају плурализам приватне, колективне и задружне својине.
Задругарство је напор колективног предузетништва групе људи који оснивају Задругу ради задовољавања своји економских и друштвених потреба и интереса на основу Узајамности и Солидарности.
Средњи систем може постојати унутар система дивљег слободнотржишног капитализма уколико су власници средстава за рад и новчаног капитала уједно и добротвори и задужбинари, а не они којима су профит и богаћење главна сврха живота.

Илустрација: Наташа Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР