Српска друштва у Дубровнику

У другој половини 19 века центар приморских Срба био је Дубровник. Књижевни часопис „Словинац“ који је излазио од 1878 до 1884 г био је часопис словинског покрета. У часописа били су Нико и Медо (Орсат) Пуцић, Луко Зоре, Иван Стојановић, Марко Цар, Јован Сундечић и Мате Водопић. Први српски лист у Дубровнику „Гуштерица“ излазио је 1882/83 г. После Гуштерице новине дубровачких Срба биле су лист „Глас Дубровачки“ (1885/86 г), „Дубровник“ (основан 1892 г), календар-алманах „Дубровник“ (основан 1897 г) и часопис „Срђ“ (основан 1902 г). Гуштерицу и Глас Дубровачки уређивао је Никша Матов Гради. Лист Српске народне странке на Приморју „Дубровник“ уређивао је после Вука Врчевића књижевник Антун Фабрис од 1895 до своје смрти 1904 г (1). Уређивао је такође календар „Дубровник“, „Срђ“ и издавање Српске дубровачке библиотеке.

Текст Саше Недељковића

преузет са Пројекта Растко

Илустрација преузета из ауторовог текста

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР