Српска радиофонија и словенска научна фантастика, са освртом на циклус „Паукова мрежа“

Радијска продукција у Србији има традицију од близу сто година — од 1924. — где је фантастика имала своје место кроз уметнички програм, вести и теоријско–културне прилоге. Овде је и словенска научна фантастика имала истакнуту културну улогу, било кроз праћење и тумачење књижевности, филмског и позоришног живота или стрипа, било кроз сопствену драмску продукцију, својевремено једну од већих у Европи и у 20. веку најнаграђиванију. На примеру београдског драмског циклуса „Паукова мрежа― показујемо да је Радио Београд традиционално утицајан заступник словенске фантастике у Југоисточној Европи, што указује да је српска радиофонија занимљив и виталан чинилац словенске културе.
Јесења зора

Илустрација Драгољуб Триндић

Текст објављен у зборнику радова „Словенска научна фантастика код Срба” поводом истоимене конференције oдржане 29. октобра 2020. као 6. међународна конференција у циклусу „Словенска фантастика”.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР