Српске средњовековне жупе у крушевачко-јастребачком крају

У раду се чини покушај целовитог реконструисања система српских средњовековних жупа око ушћа две Мораве и извода Велике Мораве, у срцу некадашње архонтије Мораве, односно, у данашњем крушевачко-јастребачком крају.

У Крушевачко-јастребачком крају била је граница четири „земље―некадашње архонтије Морава: Кучево, Браничево, Нишевска и Источна земља. И у средњовековној Србији је присутна тзв. Источна земља, коју је од 1127. године баштинио Стефан Немања, као удеони кнез. Његовој првобитној земљи припадале су жупе: Расина, Топлица, Ибар и Реке, а од 1146. године и Дубочица. О осталим жупама из крушевачко-јастребачког краја дознајемо из Житија светог Симеона Немање, његове Хиландарске повеље, Повеље Дренче из 1382. године и Турских пописа из 1444-1446.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР