Српске школе и настава српског језика у Грчкој у 20. веку

У овом раду се разматра однос према језику као симболу етничког идентитета у дијаспори, на примеру српских школа и наставе српског језика у Грчкој у 20. веку – на индивидуалном нивоу, на нивоу земље пријема и земље матице.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР