Српски етнички простор и културне зоне

Једна од кључних националних тема свакако је питање дефинисања етничког простора и разумевање односа посебних регионалних целина, односно културних зона у оквиру одређеног етноса. На овом месту ћемо се у најкраћим могућим цртама позабавити појединим аспектима ове проблематике, усредсређујући се у виду једне врсте елементарног етнолошког појмовника на идентитет и културне зоне, али и на одговарајуће, различите етничке и племенске називе присутне на српском етничком простору.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР