Српски идентитет и симболи

Идентитет и симболи имају одлучујући значај за одређење егзистенцијалне стварности личности, али исто толико и за одређење етничке и културне стварности једног народа. Шта вреде „сва блага овога света” уколико се изгуби идентитет? Јер, уколико више нисам, уколико сам престао да будем, тј. уколико више нисам ја (са својим сопственим особинама) већ неко други, шта ми вреди било каква материјална или нематеријална надокнада? У овом тексту ћемо у најкраћим цртама представити нека од главних обележја српског идентитета и с њим повезане етничке симболике.

Илустрација: Наташа Стајић – Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР