Српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика

Српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика

Књига XXII
ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИ
ЗБОРНИК

за проучавање културе источне Србије и суседних области

Уредници
Војислав Филиповић
Ивица Тодоровић

Редакција
Михај Радан (Румунија), Мирко Благојевић, Милина Ивановић Баришић, Гордана Благојевић, Драган Жунић, Станка Янева (Бугарска), Владимир Петровић, Александар Булатовић, Данијела Хелман (Немачка), Александра Папазовска (Македонија), Ирена Љубомировић, Зоран Вучић, Нина Аксић, Славиша Миливојевић

Сврљиг
2019

Овај текст спада у тематске категорије: